Veřejná zakázka: Luční potok, ř.km 0,000 - 6,365

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00000031
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 254
Systémové číslo: P15V00000254
Evidenční číslo zadavatele: S956/2012/001
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 214023
Počátek běhu lhůt: 16.05.2012
Nabídku podat do: 07.06.2012 09:00
Otevírání obálek: 07.06.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Luční potok, ř.km 0,000 - 6,365
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky na stavební práce je odstranění povodňových škod na Lučním potoce, čhp.: 1-14-03-0840, v ř.km 0,000-6,365. Stavba je členěna na 5 stavebních objektů, které zahrnují opravy a rekonstrukci úpravy vodního toku.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 004 916 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Litoměřice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Ohře
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků -OPO, Dr.vrbenského 2874/1, Teplice 415 01

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky