Veřejná zakázka: Brodec

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000951
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2540
Systémové číslo: P15V00002539
Evidenční číslo zadavatele: 953/2013/007
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 05.03.2013
Nabídku podat do: 13.03.2013 09:00
Otevírání obálek: 13.03.2013 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Brodec
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Akce na vodním toku Brodec je rozdělena na dva stavební objekty: 1/Výsadby břehového porostu na vodním toku Brodec ČHP 1-02-01-091 a 1-02-01-092 v říčním km 8,500-4,360 v množství 240ks odrostků a 66ks keřů. Před výsadbou bude pokosen travní kryt, sazenice budou opatřeny kůly a drátěnými chráničkami, po výsadbě zality a následná péče představuje 2x ožínka a nátěr proti okusu zvěří před zimou.

2/Prořezávka břehového porostu v počtu 23ks průměr kmene 0,1-0,3. odkácení 1ks průměr kmene do 0,5m. Manipulace s dřevní hmotou, úklid, pálení větví. Dále odstranění naplavených křovin a stromů z koryta vodního toku 162m2, odstranění křovin 202m2 a odstranění náletu 7-9cm průměru kmene 69m2.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 207 854 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p, Správa toků – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106, Hradec Králové 501 68

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky