Veřejná zakázka: Sdružená zakázka oprava asfaltových povrchů lesních cest LHC Děčín

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000986
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2543
Systémové číslo: P15V00002542
Evidenční číslo zadavatele: S933/2013/021
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 30.03.2013
Nabídku podat do: 12.04.2013 10:00
Otevírání obálek: 12.04.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sdružená zakázka oprava asfaltových povrchů lesních cest LHC Děčín
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava následujících cest:
- Lesní cesta Bělská
- Lesní cesta Česká Brána 2
- Lesní cesta Laubloška
- Lesní cesta Brložecká silnice
- Lesní cesta k Zachově školce
- Lesní cesta k Vlčáku
Jedná se převážně o kategorie 2L
technické řešení : oprava obrusných vrstev komunikace – frézování + pokládka ABS povrchu

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 581 200 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Děčín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
GORDION, s.r.o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky