Veřejná zakázka: Most LC Nová-V.Morava

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000987
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2544
Systémové číslo: P15V00002543
Evidenční číslo zadavatele: S913/2013/042
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 22.05.2013
Nabídku podat do: 31.05.2013 10:00
Otevírání obálek: 31.05.2013 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Most LC Nová-V.Morava
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba nového propustu z trub ocelového tlamového profilu 1,66x1,38m, včetně zábradlí, vtokové a výtokové části (gabionové prahy) a úpravy tělesa vozovky nad propustem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 817 945 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Gordion s.r.o, Kolmá 6/682, 190 00 Praha

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky