Veřejná zakázka: BP Rokytenka, km 0,700-1,125

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00001042
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2554
Systémové číslo: P15V00002553
Evidenční číslo zadavatele: 957/2013/021
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 08.03.2013
Nabídku podat do: 19.03.2013 08:00
Otevírání obálek: 19.03.2013 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Rokytenka, km 0,700-1,125
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je kácení stromů a odstranění křovin v korytě VT Rokytenky, v extravilánu na hranici dvou katastrálních území Jestřábí a Divnice nedaleko silnice Slavičín - Jestřábí. Začátek úseku je u křížení VT s vedením VN cca 150 m nad bývalým mlýnem v km 0,700. Úsek končí o 425 m výše proti toku v km 1,125. Bližší specifikace viz. TZ.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 172 767 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p., ST Vsetín OPM,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky