Veřejná zakázka: Opravy LC na LS Ruda nad Moravou

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00001051
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2556
Systémové číslo: P15V00002555
Evidenční číslo zadavatele: S913/2013/046
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 362640
Počátek běhu lhůt: 11.05.2013
Nabídku podat do: 05.06.2013 10:00
Otevírání obálek: 05.06.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy LC na LS Ruda nad Moravou
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky jsou drobné opravy lesních cest.

Návoz drceného kameniva na lesní cesty ve vymezeném území: rozumí se doprava kameniva z místa skládky na začátek opravované lesní cesty, vysypání – zapravení kameniva do požadovaných míst včetně vyrovnání a cestu zpět na místo skládky. Nákladní automobil musí být upraven tak, aby bylo možné sypání do obou kolejí popřípadě do jedné koleje. Štěrk níže uvedených frakcí nesmí pocházet z recyklace stavebního odpadu apod., nesmí obsahovat žádné příměsi. Bude použito drcené kamenivo s příslušným certifikátem, popřípadě s prohlášením dodavatele o kvalitě, zrnitosti a původu kameniva.

Práce stroje - bagr: zemní práce na svážnicích a na lesních cestách zahrnující čištění odvodňovacích valů, příkopů, úpravy točen, srovnávání povrchu apod. Vše prováděno vhodným mechanizačním prostředkem pro úpravu zemních plání, pro výkop, přemístění, urovnání a přehrnutí zeminy včetně kameniva apod. V nabídkové ceně za hodinu práce musí být započtena také doprava na pracoviště a zpět, režijní materiál, nakládka a vykládka zemního stroje apod. Požadované práce jsou vhodné například pro tyto stroje: rypadla (kolová, pásová), kráčející rypadla a bagry, traktor-bagr nebo rypadlo-nakladač.

Práce stroje - grejdr: zemní práce na svážnicích a na lesních cestách zahrnují srovnávání povrchu koruny LC, stržení vyvýšených krajnic, úpravy točen apod. Vše prováděno vhodným mechanizačním prostředkem pro úpravu zemních plání, přemístění, urovnání a přehrnutí zeminy včetně kameniva apod. V nabídkové ceně za hodinu práce musí být započtena také doprava na pracoviště a zpět, režijní materiál apod. Požadované práce jsou vhodné například pro tyto stroje: grejdr 12 t apod.

Ruční práce: rozumí se ruční práce potřebná při házení a ukládání kameniva do menších výtluků, kdy není možno a je zbytečné sypat přímo z nákladního automobilu nebo při obsypávání uvolněných v minulosti nainstalovaných svodnic.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 571 342 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky