Veřejná zakázka: BP výsadba 2013 (oblast Beskydy)

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00001074
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2560
Systémové číslo: P15V00002559
Evidenční číslo zadavatele: 951/2013/012
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 08.03.2013
Nabídku podat do: 21.03.2013 09:00
Otevírání obálek: 21.03.2013 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP výsadba 2013 (oblast Beskydy)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Na březích vodních toků (blíže specifikovaných v technické zprávě) v místech určených správcem toků, zejména u staveb protipovodňové úpravy (blíže viz situace 1:10 000) bude v rámci péče správce toku o břehové porosty provedena výsadba obalovaných sazenic lesních dřevin v celkovém počtu 800 ks, obalovaných sazenic keřů v počtu 828 ks, obalovaných sazenic vrb v počtu 407 ks a vrbových kůlů v počtu 75 ks.
Sazenice lesních dřevin a keřů budou umístěny na břehovou hranu koryta toku. Rozmístění sazenic na jednotlivých tocích bude určeno před zahájením prací správcem toků. Místo výsadby upřesní investor při předání pracoviště. Sazenice pro výsadbu (Js-24ks, Db-163 ks, Jl horský-172 ks, Jv klen-334 ks, Lp malolistá-100 ks, Ol lepkavá 7ks), možnost vzájemné záměny po projednání se zadavatelem, obalované sazenice Ko 5l, výška 100+ cm. Dodání a osazení kůlů (v počtu 800 ks) + tubus Speciál (120cm) ke stromkům v počtu 749 ks, včetně přivázání tubusu drátem ve dvou místech (v 1/5 a 4/5 výšky kůlu), délka kůlů 150 cm (1/3 v zemi), střední průměr min. 6 cm, na jedné straně zašpičatělé a opálené, jamky 35 x 35 cm. Výška dodaných keřů bude min.35 cm (od krčku), v obalech o objemu min 1 l. Výsadba do jamek 25 x 25 cm. Druhy keřů a jejich zastoupení (Kalina obecná-201 ks,Svída krvavá – 194 ks, Ptačí zob 290 ks, Brslen evropský-35 ks,Trnka obecná – 39 ks, Líska - 64 ks, Řešetlák počistivý - 5 ks). Možnost záměny po projednání se správcem toků.
Obalované sazenice (objem 1 l+) výšky 50+ cm vrby ušaté (91 ks) a vrby náchové (71ks) na VT Kamenitý. Na dalších lokalitách budou druhy obalovaných vrbových sazenic projednány se správcem toků (dle možnosti), objem obalů min 1 l a výška alespoň 50 cm.
Vrbové kůly v počtu 75 ks budou zapraveny do koryta toku po předchozím vyhloubení díry ,,štangli“ a následně lehce dobity kladivem. Kůly (z čerstvého materiálu) budou o minimální tloušťce 5 cm, délce 1 m vespod jednosměrně šikmo seříznuty a ze dvou třetin zapraveny do země.
Dodávka 40 g TERRACOTTEM pod každou obalenou sazenici včetně vrb, zalití 5 l vody po výsadbě. Dále bude provedeno v určených lokalitách odstranění buřeně (pro výsadbu) křovinořezem na ploše 1560 m2.

Dotčené VT:
- Jičinka ř. km 10,700, k. ú. Žilina u Nového Jičína, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský
- Zrzávka ř. km 0,4-0,6, k. ú. Bludovice u Nového Jičína, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský
- Bučací potok ř. km 0,050-0,200, k. ú. Ostravice, okres Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský
- Baheník ř. km 0,050-0,360, k. ú. Ostravice, okres Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský
- Kopytná ř. km 7,600-7,800, k. ú. Košařiska, okres Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský
- Rohovec ř. km 0,607-1,260, k. ú. Návsí, okres Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský
- Kamenitý potok ř. km 0,0-0,6, k. ú. Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský
- Zarembčok, ř. km 0,000-0,690, k. ú. Bukovec, okres Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský
- PB Renštoku ř. km 0,200, k. ú. Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský
- Vlaský potok ř. km 0,000-1,700, k. ú. Morávka, okres Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský
- Bystrý potok ř.km 3,2 a 6,5-8,4, k.ú. Janovice a Lubno, okres Frýdek-Místek,kraj Moravskoslezský
- Bezejm. LB Ondřejnice ř. km 0,0-0,1, k. ú. Kozlovice, okres Frýdek Místek, kraj Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Odry se sídlem ve F-M, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky