Veřejná zakázka: LC Osičiny - realizace stavby

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00001121
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2561
Systémové číslo: P15V00002560
Evidenční číslo zadavatele: S918/2013/077
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 25.06.2013
Nabídku podat do: 04.07.2013 10:00
Otevírání obálek: 04.07.2013 16:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Osičiny - realizace stavby
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Výstavba nové lesní odvozní cesty:
• třída a kategorie lesní cesty 2L: š. 4 m / rychlost 30 km/hod
• konstrukce vozovky: mechanicky zpevněné kamenivo
• délka úseku: 0,450 km
• technické řešení: Lesní komunikace, skládky na dřevo, odvodňovací příkopy, tribní propusty, hospodářské sjezdy, točna.

Místo plnění: k.ú. Bohdalec

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Žďár nad Sázavou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Jihlava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Gordion s.r.o, Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky