Veřejná zakázka: BP Stříbrný potok-SO 04

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00001122
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2562
Systémové číslo: P15V00002561
Evidenční číslo zadavatele: 957/2013/023
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 09.03.2013
Nabídku podat do: 19.03.2013 13:00
Otevírání obálek: 19.03.2013 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Stříbrný potok-SO 04
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je skácení stromů, odstranění náletu křovin na břehové hraně a v korytě VT a následně náhradní výsadba stromů a keřů během a po dokončení stavby „ SO 01-Úprava Stříbrného potoka v Boršově“. Jedná se o úsek v ř.km 0,000-2,083, tj. od soutoku s Třebůvkou po most silnice III.tř. č.36826.´( Tento úsek bude po pokácení porostu místem, kde bude v letošním roce zahájena stavba SO 01-Úprava Stříbrného potoka). Bližší specifikace viz. TZ.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 712 186 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,ST Vsetín OPM,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky