Veřejná zakázka: LC Vřesoviště -SÚLC

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00001160
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2568
Systémové číslo: P15V00002567
Evidenční číslo zadavatele: S936/2013/044
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 13.04.2013
Nabídku podat do: 24.04.2013 10:00
Otevírání obálek: 24.04.2013 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Vřesoviště -SÚLC
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC Vřesoviště -oprava dl. 1090,0 m.
Lesní cesta odpovídá svými parametry typu lesní vývozní cesty 3L 3,0/20,
nestandartní, dle ČSN 736108 Lesní dopravní síť z roku 1995, kde 3,0 je
šířka vozovky v koruně a 20 je návrhová rychlost v km/hod.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 249 854 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky