Veřejná zakázka: Oprava LC Černá alej 1 a 2

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00001167
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2581
Systémové číslo: P15V00002580
Evidenční číslo zadavatele: S916/2013/032
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 26.03.2013
Nabídku podat do: 04.04.2013 10:00
Otevírání obálek: 04.04.2013 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Černá alej 1 a 2
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu stávajících LC třídy 2L-3,0/30 zpevněné MZK. LC Černá alej 1 v km 0,000-2,107(SO 01) a LC Černá alej 2 v km 0,000-1,670(SO 02). Celková délka opravovaných úseků je 3 777 m. Účelem stavby je oprava vyjetých kolejí v stávající vozovce, stržení krajnic a pročištění trubních propustků včetně příkopů.Nejdříve bude provedeno odstranění nárostů na krajnicích a pročištění stávajících příkopů množství nánosu 0,15-0,3 m3/m, bude provedeno urovnání a zhutnění stávající vozovky z MZK a přilehlých nájezdů vibračním válcem. Na tento zhutněný podklad bude zřízena nová obrusná vrstva ze štěrkodrtě fr. 0-32 mm,tl.100 mm po zhutnění. Tato vrstva bude na závěr zakalena lomovými výsivkami fr.0-8 mm o hmotnosti do 25 kg/m2. Na zpevnění nájezdu bude použita ŠD fr.0-63 mm,tl.150 mm. Na závěr dojde k osazení ocelových svodnic.
Místo plnění: k.ú. Kladeruby nad Oslavou

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 771 972 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Třebíč

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky