Veřejná zakázka: Oprava lesní cesty Močáry

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00000042
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 260
Systémové číslo: P15V00000260
Evidenční číslo zadavatele: S915/2012/006
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 17.04.2012
Nabídku podat do: 02.05.2012 12:00
Otevírání obálek: 16.04.2012 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava lesní cesty Močáry
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava lesní cesty spočívá ve vyrovnání stávající vozovky OKH množství 190 tun, položení nové obrusné vrstvy ABS tl. 4 cm po zhutnění. Aplikován spojovací asfaltový postřik, před vlastní pokládkou provedena celková oprava 2 propustků, čištění příkopů, očištění krajnic a povrchu komunikace od prachu a nečistot.
Celková délka opravovaných úseků 842 m, šířka 3,2 m.
Místo plnění: k.ú. Salaš u Velehradu

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 358 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Uherské Hradiště

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Zlín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesní správa Buchlovice - podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky