Veřejná zakázka: Dodávka osiv

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00001230
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2612
Systémové číslo: P15V00002611
Evidenční číslo zadavatele: 4/2013/011
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 16.03.2013
Nabídku podat do: 25.03.2013 11:00
Otevírání obálek: 25.03.2013 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka osiv
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Dodávka osiv pro produkci plodin, obnovu pastevních ploch

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 408 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Židlochovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesní závod Židlochovice

Části veřejné zakázky

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy