Veřejná zakázka: Oprava LC Mikulečská

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00001246
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2628
Systémové číslo: P15V00002627
Evidenční číslo zadavatele: S919/2013/016
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 20.06.2013
Nabídku podat do: 01.07.2013 10:00
Otevírání obálek: 01.07.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Mikulečská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Na první část cesty (km 0,000 – 0,872) je navržena jen pomístná oprava povrchu v úsecích nad propustky a odstranění nánosů z krajnic v celé délce. Poškozený povrch bude v těchto úsecích rozryt, předrcen a po doplnění kameniva bude upraven příčný sklon povrchu. Konečná úprava povrchu posypem lomovými výsivkami. Ve zbývajícím úseku cesty (km 0,872 – 2,920) je navržena souvislá oprava povrchu cesty metodou recyklace původního štěrkového krytu cesty, s doplněním kameniva a s úpravou jeho zrnitosti. Povrch cesty bude v celé šířce rozryt, přehutněn a po doplnění kameniva pak bude upraven příčný sklon povrchu, který zajistí odtok srážkové vody do cestních příkopů. Na závěr bude povrch zhutněn a uzavřen posypem lomovými výsivkami.
Místo plnění: k.ú. Mikuleč a Opatov v Čechách, okres Svitavy, LS Svitavy

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 978 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Svitavy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky