Veřejná zakázka: Oprava LC s vozovkou z penetračního makadamu

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00001269
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2639
Systémové číslo: P15V00002638
Evidenční číslo zadavatele: S919/2013/021
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 30.03.2013
Nabídku podat do: 11.04.2013 10:00
Otevírání obálek: 11.04.2013 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC s vozovkou z penetračního makadamu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Cílem je zlepšení stávajícího stavu lesních cest. Návrh řešení spočívá v odstranění nánosů na krajnicích, vyspravení výtluků a prasklin, zhotovení dvouvrstvého živičného nátěru s posypem, doplnění odvodnění, frézování stávajícího rozpadlého krytu, vyrovnání podkladní vrstvy a zřízení nového krytu z asfaltového betonu. Dále v čištění příkopů, prořezávkách náletů, doplnění a pročištění propustků, zpevnění některých sjezdů.
Důvodem stavby je prodloužení životnosti stávající komunikace a zabránění degradace jejího krytu.
Místo plnění: k.ú. Opatov v Čechách, k.ú. Březinky a Kladky, okres Svitavy, LS Svitavy

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 526 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Svitavy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky