Veřejná zakázka: GP stavby na Jesenicku

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00001286
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2642
Systémové číslo: P15V00002641
Evidenční číslo zadavatele: S951/2013/047
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 30.03.2013
Nabídku podat do: 10.04.2013 10:00
Otevírání obálek: 10.04.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: GP stavby na Jesenicku
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je poskytování služeb odborně způsobilou osobou k výkonu zeměměřičských činností podle zákona č. 200/1994 Sb., v platném znění, ve smyslu provádění zeměměřičské činnosti a podávání zeměměřičských výkonů a výsledků zeměměřičských činností.

Dodavatel je povinen při plnění zakázky řídit se platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 344/1992 Sb., v platném znění, zákonem č. 265/1992 Sb., v platném znění, zákonem č. 200/1994 Sb., v platném znění vyhláškou č. 26/2007 Sb.).

V rámci plnění této zakázky zadavatel předpokládá zadání vyhotovení 11 geometrických plánů v průběhu roku a to v rozsahu, který bude upřesněn dílčími objednávkami. Jedná se o tyto vodní toky a lokality: Sedlinka ř. km 1,450-1,8134 (k. ú. Štítina), Radimek ř. km 0,000-0,500 (k. ú. Radim u Brantic), Radkovský potok ř. km 1,300-1,600 (k. ú. Radkov u Vítkova), Stará voda ř. km 5,900-6,300 (k. ú. Suchá Rudná), Keprnický potok ř. km 0,300 - 0,350 (k. ú. Domašov u Jeseníka), PP Vrchovištního potoka v km 0,5-úsek ř. km 0,000 - 1,500 (k. ú. Bukovice u Jeseníku), Červený potok v ř. km 2,000-7,800 (k. ú. Nová Červená Voda, Stará Červená Voda), Červený potok ř. km 7,800 - 11,200 (k. ú. Nová Červená Voda), Skorošický potok ř. km 0,200 - 3,000 (k. ú. Tomíkovice), Skorošický potok ř. km 3,000 - 4,797 (k. ú. Tomíkovice, Skorošice), Studená voda ř. km 2,500-7,000 (k. ú. Vlčice).

Předpokládaná hodnota zakázky: 696 tis. Kč

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 696 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jeseník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky