Veřejná zakázka: Oprava LC Kamenohorská a LC Do hory

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00001335
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2645
Systémové číslo: P15V00002644
Evidenční číslo zadavatele: S919/2013/025
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 28.03.2013
Nabídku podat do: 09.04.2013 10:00
Otevírání obálek: 09.04.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Kamenohorská a LC Do hory
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Cílem je zlepšení stávajícího stavu lesní cesty kategorie 1L 4,5/30
dl. 3 980 m (Kamenohorská) a kategorie 1L 4,0/30 dl. 1 810 m (Do hory). Jedná se o vyspravení výtluků na LC Do hory a následně zhotovení dvouvrstvého živičného nátěru se zadrcením na oubou lesních cestách. Ostatní práce byly dle projektové dokumentace provedeny v roce 2012.
Místo plnění: k.ú. Mor. Kamenná Horka, k.ú. Sklené u Svitav, k.ú. Pohledy, k.ú. Březinky, k.ú. Kladky okres Svitavy

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 839 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Svitavy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAL LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky