Veřejná zakázka: Opravy asfaltových cest a propustku na revírech: Bílichov, Tři Stoly, Haná

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00001374
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2651
Systémové číslo: P15V00002650
Evidenční číslo zadavatele: S921/2013/058
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 06.04.2013
Nabídku podat do: 18.04.2013 10:00
Otevírání obálek: 18.04.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy asfaltových cest a propustku na revírech: Bílichov, Tři Stoly, Haná
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava asfaltové cesty - LC Zámecká, RV Bílichov

Jedná se o dvojitý penetrační postřik. Výspravu kolejí penetračním způsobem, seříznutí krajnic 10x0,5cm oboustranné, vyčištění povrchu LC ocelovým kartáčem, výřez náletových dřevin do 5cm, odvod vody z příkopu do lesa, zřízení propustu. Použité kamenivo frakce 8-16 a zadrcení kamenivem 4-8. Dále budou vyčištěny a opraveny propustky, HS a příkopy. Oprava bude realizována na revíru Bílichov. Celková délky opravovaného úseku I. etapy je 2200m.

Oprava asfaltové cesty - LC Třístolská, RV Haná

Jedná se o pomístlou opravu výtluků v asfaltovém povrchu cesty Třístolská - RV Haná. Oprava výtluků bude provedena tryskovou metodou TURBO.

Oprava propustku - LC Tumerská, RV Tři Stoly

Jedná se o opravu propustku a poškozené vozovky nácházející se na asfaltové cestě Tumerská.
Plánované práce: vybourání stávajícího propustku s odvozem na skládku. Dodávka, vybudování propusti z železobetonových trub DN 300, včetně opravy vozovky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 241 881 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rakovník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky