Veřejná zakázka: Opravy LC na revírech: Hubert, Pšovlky, Bor

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00001375
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2652
Systémové číslo: P15V00002651
Evidenční číslo zadavatele: S921/2013/059
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 30.03.2013
Nabídku podat do: 12.04.2013 10:00
Otevírání obálek: 12.04.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy LC na revírech: Hubert, Pšovlky, Bor
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Opravy a údržby LC:
• třída a kategorie lesní cesty: 3L
• konstrukce vozovky: štěrkové podloží
• současný stav lesních cest: výtluky, vymačkané koleje, nánosy na krajnicích, poškozené těleso LC
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení
• technické řešení: zpevnění vyjetých kolejí, pomístná oprava vytluků. Na opravu vytluků bude použito kamenivo frakce 0-63 a 32-63 a 63-125 (oprava podmáčeného úseku), zpevnění skládky kamenivem frakce 63-125 v tl. 20cm, rozrytí krytu při opravě výtluků, odkopávky v hor. 1 a 2 do 100m3
(odstranění bahnité části)
Opravy LC budou realizovány na revírech v obvodu LS Lužná

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 749 487 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rakovník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Brandýs n. L. Nábřeží 120/5 - podatelna,

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky