Veřejná zakázka: Koutský potok - úprava dna

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00000100
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 266
Systémové číslo: P15V00000266
Evidenční číslo zadavatele: S953/2012/004
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 214487
Počátek běhu lhůt: 12.07.2012
Nabídku podat do: 03.08.2012 12:00
Otevírání obálek: 03.08.2012 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Koutský potok - úprava dna
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky na stavební práce je úprava dna toku Koutský potok (ČHP 1-02-01-058) v délce 60 m pod cestním propustkem, vč. 7 m úpravy profilu propustku na křížení potoka s lesní cestou Mnichová - Lomy u Osečnice. V rámci stavby bude odstraněna migrační překážka (výmol pod cestním propustkem o hloubce cca 3 m) pomocí vzdouvacích a stabilizačních prahů a vedlejších opatření. Konstrukce břehového opevnění, přepadů a skluzů jsou řešeny zejména s ohledem na migraci vranky obecné. Součástí projektu je i obnova břehového porostu a doprovodné zeleně.
Místo plnění: Osečnice, okr. Rychnov nad Kněžnou

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 007 257 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rychnov nad Kněžnou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy CR s.p. Hradec Králové, podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky