Veřejná zakázka: Stavební akce Železnorudsko

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00001413
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2665
Systémové číslo: P15V00002664
Evidenční číslo zadavatele: S930/2013/091
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 09.04.2013
Nabídku podat do: 19.04.2013 10:00
Otevírání obálek: 19.04.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební akce Železnorudsko
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o rekonstrukce, opravy či údržby souboru lesních cest s prašným nebo zemním povrchem či úpravu skládek na dřevo v oblasti LS Železná Ruda, revíry 1 až 5 (Můstek, Jezera, Pancíř, Starý Brunst, Čachrov), Obec s rozšířenou působností Klatovy, okres Klatovy, Plzeňský kraj.

Předmětem zakázky je 12 samostatných stavebních akcí, jež jsou vyznačeny v přehledové mapě lesní správy Železná Ruda (přílohou zadávací dokumentace) a následně v zadávací dokumentaci detailně popsány vč. rozsahu prací a výkazu výměr každé akce.Doplňující informace ke zveřejnění:
Předmětem zakázky je 12 samostatných stavebních akcí, jež jsou vyznačeny v mapě a následně detailně popsán rozsah prací vč. výkazu výměr každé akce. Jedná se o rekonstrukce či opravy souboru lesních cest s prašným povrchem, výstavbu či úpravu zemních lesních cest 4 L (svážnic) či úpravu skládek na dřevo v oblasti LS Železná Ruda, revíry 1 až 5 (Můstek, Jezera, Pancíř, Starý Brunst, Čachrov), obec s rozšířenou působností Klatovy, okres Klatovy, Plzeňský kraj.

 

 

 

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 372 839 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Klatovy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky