Veřejná zakázka: Údržba rajon 202 - II.

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00001424
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 2667
Systémové číslo: P15V00002666
Evidenční číslo zadavatele: S952/2013/027
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 16.04.2013
Nabídku podat do: 25.04.2013 10:00
Otevírání obálek: 25.04.2013 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Údržba rajon 202 - II.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Šebkovický potok - v rámci stavby dojde k výřezu nežádoucích dřevin z průtočného profilu koryta toku, odstranění sedimentů s následným odvozem na skládku.
Prokopka - v rámci stavby dojde k výřezu nežádoucích dřevin z průtočného profilu koryta toku, odstranění sedimentů s následným odvozem na skládku.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 858 166 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihlava

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků