Veřejná zakázka: Rekonstrukce LC Břehy

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00001434
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2671
Systémové číslo: P15V00002670
Evidenční číslo zadavatele: S919/2013/028
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 360817
Počátek běhu lhůt: 03.04.2013
Nabídku podat do: 18.04.2013 11:00
Otevírání obálek: 18.04.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce LC Břehy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o rekonstrukci lesní cesty kat. 2L- 4,0/30. Konstrukce vozovky je navržena z nestmelených vrstev kameniva. Krytová konstrukční vrstva je navržena z vrstvy kameniva prosypaného lomovou výsevkou. Navazující sjezdy a linky budou zpevněny v délce 20,0 m šterkodrtí prosypanou lomovou výsevkou. V úsecích, kde je stávající lesní cesta již zpevněna navážkou zhutněné šterkodrti, bude krytová vrstva zpevněné lesní cesty rozryta v tl. 0,1 m, povrch bude urovnán a zhutněn. Na takto upravený povrch budou položeny nové konstrukční vrstvy vozovky. Na nezpevněných úsecích bude sejmuta ze stávající lesní cesty humusní vrstva v tl. 0,1 m, která bude rozprostřena v okolí, bude vyměněno podloží aktivní zóny v tl. 0,3 m. Součástí stavby jsou skládky dříví o rozměrech 20 x 6m a 15 x 5 m. Rampy budou zpevněny šterkodrtí.
Odvodnění krytu lesní cesty je pomocí podélného a jednostranného príčného sklonu ke hraně lesní cesty a dále pak do volného terénu, prípadně do přilehlého příkopu. K rychlejšímu odvodnění krytu napomáhají v úseku s větším podélným sklonem navržené ocelové svodnice.
Místo plnění: k.ú. Břehy, okres Pardubice, Pardubický kraj

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 512 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chrudim

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Gordion s.r.o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky