Veřejná zakázka: BP Tálínský potok (délka 450m)

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00001453
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2674
Systémové číslo: P15V00002673
Evidenční číslo zadavatele: 954/2013/019
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 30.03.2013
Nabídku podat do: 16.04.2013 09:30
Otevírání obálek: 16.04.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Tálínský potok (délka 450m)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je provedení údržby a obnovy břehového porostu na Tálínském dle projektové dokumentace firmy GeoVision s.r.o. CHodovická 472/4 , 19300 Praha 9
K akci bylo vydáno vyjádření Č.j. MUPI/2012/33476 na základě něhož nevydává Odbor životního prostředí závazné stanovisko k zásahu do VKP.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 80 910 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Tyršova 1902, Benešov u Prahy, ST OP Vltavy

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky