Veřejná zakázka: Opravy LC Kolna - st. silnice a Králův Dub

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00001521
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2678
Systémové číslo: P15V00002677
Evidenční číslo zadavatele: S921/2013/064
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 16.04.2013
Nabídku podat do: 25.04.2013 10:00
Otevírání obálek: 25.04.2013 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy LC Kolna - st. silnice a Králův Dub
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava LC Kolna - st. silnice - délky 850 m. Bude opraven deformovaný příčný profil cesty, tj. budou odkopány zvýšené krajnice a travnatý porost ze středu cesty. Profil cesty bude převážně oboustranný střechovitý. Obměna hospodářských přejezdů.Obnova odvodnění.
Oprava LC Králův dub- délky 1070m, oprava stávajících odvozních skládek hrubým kamenivem frakce 63 -125 mm. Obnova odvodnění. Profil cesty - oboustranný střechovitý.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 329 949 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Beroun

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky