Veřejná zakázka: Revitalizace pramenné části Černého potoka

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00000104
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 268
Systémové číslo: P15V00000268
Evidenční číslo zadavatele: S953/2012/006
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 214494
Počátek běhu lhůt: 12.07.2012
Nabídku podat do: 03.08.2012 10:00
Otevírání obálek: 03.08.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace pramenné části Černého potoka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky na stavební práce je revitalizace pramenné části Černého potoka v k.ú. Hejnice. V rámci realizace akce dojde k úpravě kanálů a svodných příkopů, kde v 70. až 80. letech proběhly značné odvodňovací práce. Konkrétní opatření se dotýkají osmi stavebních objektů různého rozsahu. Kromě opatření na odvodňovacích kanálech bude provedena rekonstrukce stávající přehrážky a v neposlední řadě bude vybudována boční malá vodní nádrž jako mokřadní biotop a zároveň jako zdroj požární vody.
Místo plnění: Hejnice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 454 613 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy CR s.p. Hradec Králové, podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky