Veřejná zakázka: Rekonstrukce lesní cesty Nad dvorem

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00001528
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2680
Systémové číslo: P15V00002679
Evidenční číslo zadavatele: S928/2013/045
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 356533
Počátek běhu lhůt: 09.04.2013
Nabídku podat do: 25.04.2013 11:00
Otevírání obálek: 25.04.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce lesní cesty Nad dvorem
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
- třída a kategorie - 1L-4,5/30
- konstrukce vozovky - zemní cesta
- nadmořská výška - 530-570 m.n.m
- délka cesty - 3920m
- havarijní stav, vyjeté hluboké koleje, erozní rýhy (LC je bez stok)
- zpřístupňení SV části komplexu Radovec a Knížecí kámen na revíru Skočický hrad odkud je odvoz dříví v současné době nemožný
- část LC prochází přes pozemky soukromých vlastníků - v této části budou provedeny pouze nejdůležitější opravy
- cesta bude rekonstruována v celé délce, podél bude zbudován levostranný příkop a zřízeno 11 sjezdů a 14 trubních propustů

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 028 241 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Strakonice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky