Veřejná zakázka: Opravy LC na LS Nasavrky, revíry 13; 14 a 16

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00001533
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2682
Systémové číslo: P15V00002681
Evidenční číslo zadavatele: S919/2013/031
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 13.04.2013
Nabídku podat do: 26.04.2013 10:00
Otevírání obálek: 26.04.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy LC na LS Nasavrky, revíry 13; 14 a 16
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu lesních cest, zejména budou prováděny opravy lesních cest štěrkodtí z lomového kamene (materiál, doprava, rozprostření, urovnání a zhutnění), čištění příkopů (výhradně příkopovou profilovou lžící), úpravy plání lesních cest grejdrem (ucelené úseky cest v délce min. 500 m), úpravy krajnic odstraněním nánosů a výměny poškozených trubek. Doplňující informace ke zveřejnění:
Zadavatel odstoupil od smlouvy o dílo v souladu se smluvními podmínkami v ní uvedenými. Veřejná zakázka nebyla dodavatelem splněna v celém rozsahu.

Místo plnění: revír Lichnice, Heřmanův Městec a Janovice; LS Nasavrky; Pardubický kraj

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 334 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chrudim

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
GORDION, s.r.o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky