Veřejná zakázka: Oprava penetrovaných lesních cest na LS Tábor

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00001563
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2689
Systémové číslo: P15V00002688
Evidenční číslo zadavatele: S928/2013/048
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 12.04.2013
Nabídku podat do: 30.04.2013 10:00
Otevírání obálek: 30.04.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava penetrovaných lesních cest na LS Tábor
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu stávajících lesních cest. Povrch bude zbaven nečistot a následně na něj bude nanesena nová obrusná vrstva.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 992 285 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Tábor

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky