Veřejná zakázka: Revitalizace Tiché říčky, ř. km 1,160-3,150

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00000107
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 269
Systémové číslo: P15V00000269
Evidenční číslo zadavatele: S953/2012/007
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 214496
Počátek běhu lhůt: 25.07.2012
Nabídku podat do: 17.08.2012 10:00
Otevírání obálek: 17.08.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace Tiché říčky, ř. km 1,160-3,150
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky na stavební práce je revitalizace Tiché říčky, přilehlé nivy a okolních lučních pozemků v k.ú. Karlov u Josefova Dolu a Janov nad Nisou. V rámci realizace SO 1 bude v přilehlé nivě vytvořena nová trasa toku s průtočnou a boční tůní. Na levostranných pozemcích budou revitalizovány tři trubní kanály (zaslepení všech vtoků a výtoků). Součástí SO 2 a SO 3 bude zaslepení vtoků a výtoků upravených kanálů a v místě ukončení otevřených příkopů bude vyhloubena tůň.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 352 119 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jablonec nad Nisou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy CR s.p. Hradec Králové, podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky