Veřejná zakázka: Meliorace půd na LS Nymburk

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00001564
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2690
Systémové číslo: P15V00002689
Evidenční číslo zadavatele: S921/2013/067
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 10.04.2013
Nabídku podat do: 25.04.2013 10:00
Otevírání obálek: 25.04.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Meliorace půd na LS Nymburk
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o pročištění stávajících otevřených odvodňovacích kanálů, s nutným doplněnním trubních propustů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 595 798 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nymburk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Brandýs n. L. - podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky