Veřejná zakázka: 008-Oprava lesních cest Ráztoka, Ranč, Rybníčková, Lazaruská, Terexová, Kamenné, Hluboký

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00000113
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 270
Systémové číslo: P15V00000270
Evidenční číslo zadavatele: S915/2012/008
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 19.04.2012
Nabídku podat do: 03.05.2012 08:00
Otevírání obálek: 04.05.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: 008-Oprava lesních cest Ráztoka, Ranč, Rybníčková, Lazaruská, Terexová, Kamenné, Hluboký
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
zemní práce, podklady z kameniva drceného, opravy propustů, čištění příkopů, srovnání a zahutnění
Místo plnění: Vsetín, Malá Bystřice, Liptál

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 989 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Zlín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
lesní správa Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky