Veřejná zakázka: Zlechovský potok, k.ú. Břestek, km 10,780-13,120

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00001616
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2700
Systémové číslo: P15V00002699
Evidenční číslo zadavatele: S957/2013/039
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 24.04.2013
Nabídku podat do: 06.05.2013 09:00
Otevírání obálek: 06.05.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zlechovský potok, k.ú. Břestek, km 10,780-13,120
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je provedení nesouvislého opevnění koryta toku Zlechovský potok v říčním km 10,780-13,120 v extravilánu obce Břestek.

Zakázka bude provedena dle prováděcí projektové dokumentace „Zlechovský potok,k.ú. Břestek, km 10,780-13,120“ zpracované firmou Atelier FONTES,s.r.o. Křídlovická 19, 603 00 Brno. Stavba bude realizována dle podmínek Rozhodnutí o povolení vodního díla č.j. MUUH-OŽP/15268/2013/SchE ze dne 13.3.2013 a dále dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 408 318 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky