Veřejná zakázka: Bukový potok, km 1,100-1,567 vč. přítoků

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00001619
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2702
Systémové číslo: P15V00002701
Evidenční číslo zadavatele: S957/2013/041
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 13.04.2013
Nabídku podat do: 26.04.2013 10:00
Otevírání obálek: 26.04.2013 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Bukový potok, km 1,100-1,567 vč. přítoků
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Cílem požadované stavby je oprava původního opevnění. Podélný sklon koryta, rozměry příčného profilu a směrové vedení budou zachovány. Stavba je rozdělena na dva stavební objekty:
SO 01 Bukový potok km 1,100 – 1,567 – oprava - Z vývarů stupňů budou odstraněny nánosy štěrkovitého charakteru a opraveny poškozené části zdiva. Břehové nátrže budou zasypány vytěženou zeminou. Výmoly ve dně pod příčnými objekty budou vyplněny záhozem z lomového kamene o hmotnosti do 200 kg. V km 1,307 – 1,505 je vybudována na pravém břehu opěrná zeď, která bude také opravena.

SO 02 Jurův potok (Uhlisko) – rekonstrukce - Z retenčního prostoru budou vytěženy nánosy a na návodní straně tělesa bude provedena clona z vodostavebního betonu. V průtočné sekci bude beton obložen zdivem z řádkového zdiva.

Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace “ Bukový potok, km 1,100 – 1,567 včetně přítoků“ zpracované projektantem Ing. Jaroslavem Gricem, Hromádkova 22, 636 00 Brno.
Stavba bude realizována v souladu se souhlasem s provedením ohlášené stavby vydaného Městským úřadem Valašské Klobouky, Odborem životního prostředí ze dne 6.12.2012, pod č. j. MUVK/20733/2012, dále dle podmínek vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, samosprávy, odborných posudků, dotčených organizací a osob.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 307 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
GORDION, s.r.o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky