Veřejná zakázka: Klepáčský potok km 4,150-4,200

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00001620
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2703
Systémové číslo: P15V00002702
Evidenční číslo zadavatele: S957/2013/042
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 361859
Počátek běhu lhůt: 11.04.2013
Nabídku podat do: 30.04.2013 10:00
Otevírání obálek: 30.04.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Klepáčský potok km 4,150-4,200
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Projekt řeší rekonstrukci silně narušeného tělesa přehrážky – vybourání poškozeného tělesa přehrážky, založení objektu nové přehrážky do dna i břehů, úprava přelivné sekce přehrážky, zhotovení tělesa objektu z vodostavebního betonu s obkladem lomovým kamenem, stabilizace dopadiště rovnaninou a záhozem z LK, osazení balvanitých pasů
Upozornění: přehrážka se nachází v nadmořské výšce cca 1000 m.n.m.
Zakázka bude provedena dle prováděcí projektové dokumentace „Klepáčský potok km 4,150-4,200“, zpracované firmou MARESA, s.r.o., Býšť 260, 533 22 Býšť, ing. Josefem Marešem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby.
Stavba bude realizována dle podmínek Souhlasu s provedením ohlášené stavby MěÚ Jeseník č.j. MJ/34134/2012/02/OŽP/Ši ze dne 23.8.2012 a dále dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Místo plnění: Obec: Branná, k.ú.: Ostružná, okres: Šumperk, kraj: Olomoucký

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 318 443 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky