Veřejná zakázka: Oprava LC Branišovská, K Táborům a Ruská - Jih na LS Toužim

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00001646
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2707
Systémové číslo: P15V00002706
Evidenční číslo zadavatele: S932/2013/031
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 10.04.2013
Nabídku podat do: 23.04.2013 10:00
Otevírání obálek: 23.04.2013 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Branišovská, K Táborům a Ruská - Jih na LS Toužim
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu LC Branišovská, K Táborům a Ruská - Jih na LS Toužim v rozsahu dle výkazu výměr.

Oprava stávající LC Branišovská
• třída a kategorie lesní cesty: 2L - 3,5/25
• konstrukce vozovky: mechanicky zpevněné kamenivo
• délka opravovaného úseku: 2,1km
• přibližná nadmořská výška: 680m
• současný stav lesní cesty: nedostatečná únosnost, vyjeté koleje, špatné odtokové poměry
• provozní zdůvodnění: zpřístupnění lesních porostů (lesnické práce, odvoz dřeva)
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení
• technické řešení stavby: oprava konstrukčních vrstev, výměna svodnic, oprava trubních propustků,vyčištění odvodňovacích příkopů,

Oprava stávající LC Táborům
• třída a kategorie lesní cesty: 2L - 3,5/25
• konstrukce vozovky: mechanicky zpevněné kamenivo
• délka opravovaného úseku: 0,3km
• přibližná nadmořská výška: 540 m
• současný stav lesní cesty: nedostatečná únosnost, vyjeté koleje, špatné odtokové poměry, nedostatečné zpevnění lesních skládek, chybějící příčné objekty
• provozní zdůvodnění: zpřístupnění lesních porostů (lesnické práce, odvoz dřeva)
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení
• technické řešení stavby: oprava konstrukčních vrstev, výměna svodnic, oprava trubních propustků, vyčištění odvodňovacích příkopů

Oprava stávající LC Ruská - jih
• třída a kategorie lesní cesty: 2L - 3,5/25
• konstrukce vozovky: mechanicky zpevněné kamenivo
• délka opravovaného úseku: 1,05 km
• přibližná nadmořská výška: 630 m
• současný stav lesní cesty: vyjeté koleje, špatné odtokové poměry, nedostatečné zpevnění lesních skládek
• provozní zdůvodnění: zpřístupnění lesních porostů (lesnické práce, odvoz dřeva)
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení
• technické řešení stavby:oprava konstrukčních vrstev, oprava svodnic, vyčištění odvodňovacích příkopů, oprava točny

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 720 825 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky