Veřejná zakázka: Oprava mostu U Pekelské stráně

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00001700
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2719
Systémové číslo: P15V00002718
Evidenční číslo zadavatele: S919/2013/038
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 27.04.2013
Nabídku podat do: 09.05.2013 10:00
Otevírání obálek: 09.05.2013 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava mostu U Pekelské stráně
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu mostu převádející lesní cestu přes řeku Chrudimku. Bude provedena demontáž dřevěného zábradlí a mostovky. Příčné ztužení ocelové konstrukce se odstraní a provede se vyjmutí ocelových válcovaných nosníků. Ze spodní stavby mostu se provede mechanické odstranění veškeré vegetace a rovněž tak z koryta pod mostem. Spodní stavba mostu se otrýská vodním paprskem. Kolem základů pilířů se provede betonový prstenec v šířce 400 mm a hloubky 600 mm. betonu vyztuženého sítí KARI. Kamenné zdivo mostních pilířů a opěr se přezdí ze 30% a provede s hloubkové spárování kamenného zdiva. Vypadané kameny se dozdí nebo nahradí betonovými plombami. Základové zdivo se zpevní injektáží. Horní část pilířů a opěr se ukončí betonovými prahy z betonu. Mostní konstrukce bude sestavena z ocelových válcovaných nosníků I 240 a ocelových válcovaných nosníků U 240. Původní střední ocelové nosníky I 120 budou nahrazené nosníky I 240. Krajní nosníky U 240 budou sloužit pro upevnění zábradlí. Příčné ztužení se provede v polovinách rozpětí z ocelových nosníků I 100. Pro dřevěné zábradelní sloupky budou ke krajním nosníkům U 40 přivařené uzavřené profily. Do těchto profilů se pak osadí dřevěné zábradelní sloupky a zajistí svorníky. Mostovka se provede z dubového dřeva z profilů 200/80 mm. U zábradlí bude dubová zarážka.

Místo plnění: k.ú. Nasarvky, okres Chrudim, Pardubický kraj

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 368 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chrudim

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
GORDION s.r.o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky