Veřejná zakázka: Rekonstrukce a oprava retenční nádrže Leknínové jezírko

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00001702
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2721
Systémové číslo: P15V00002720
Evidenční číslo zadavatele: S919/2013/040
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 08.05.2013
Nabídku podat do: 21.05.2013 08:00
Otevírání obálek: 21.05.2013 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce a oprava retenční nádrže Leknínové jezírko
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Rekonstrukce retenční nádrže "Leknínové jezírko" - Zlepšení stavu přírody a krajiny, s optimalizací vodního režimu, a retenční schopnosti krajiny. Před vypuštěním jezírka bude fauna a flora deponována mimo jezírko, proběhne vypuštění s odtěžením nánosů sedimentů a jejich deponací na určeném místě, zpevnění hráze a kaverny s přidáním rekreačních zařízení.
Místo plnění: k. ú.. Šedivec, okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 940 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., LS Lanškroun, Dobrovského 56, 563 01 Lanškroun

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky