Veřejná zakázka: Nánosy Lutoninka ve Vizovicích - 2.etapa

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00001725
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2730
Systémové číslo: P15V00002729
Evidenční číslo zadavatele: S957/2013/050
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 25.04.2013
Nabídku podat do: 06.05.2013 10:00
Otevírání obálek: 06.05.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nánosy Lutoninka ve Vizovicích - 2.etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem stavby je odstranění nánosů z koryta v upravené části toku, které výrazně snižují průtočnou kapacitu koryta.
Zakázka bude provedena dle prováděcí projektové dokumentace „Nánosy Lutoninka ve Vizovicích – 2. etapa“ zpracované Ing. Koutný Ladislav- PAIA Projektová a inženýrská agentura, Osek nad Bečvou č.5, 751 22. Stavba bude realizována dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob (viz dokladová část PD).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 593 786 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky