Veřejná zakázka: Oprava lesní cesty Okolo lomu

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00001752
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2735
Systémové číslo: P15V00002734
Evidenční číslo zadavatele: S928/2013/056
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 14.06.2013
Nabídku podat do: 24.06.2013 08:00
Otevírání obálek: 24.06.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava lesní cesty Okolo lomu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stávající živičná lesní cesta Okolo lomu má značně narušený povrch. Okraje vozovky jsou místy rozpadlé, vyskytují se hluboké výmoly, jsou vyjeté podélné koleje. Aby se zabránilo dalšímu poškození lesní cesty je nutno urychleně opravit živičnou vozovku. Od 220. m komunikace bude použita skalní fréza s hloubkou rozrytí stávajícího asfaltu 8cm, následně bude provedena úpravy krytu drceným kamenivem frakce 16-32 mm o tloušťce 6cm. Pro spojení konstrukčních vrstev bude použito prolití kameniva asfaltem o mocnosti 4kg/m2. Od 0. do 220. m bude použito pouze spojovacího asfaltového nátěru 0,5 - 0,7 kg/m2. Následně se vozovka v celé délce uzavře dvěma asfaltovými nátěry s posypem 1,8 a 1,5 kg/m2. Vše bude vyznačeno při předáni staveniště zhotoviteli. Zpevnění krajnic bude provedeno štěrkodrtí o tloušťce 8cm a šířce 25cm na každé straně cesty.

Celková délka lesní cesty ...... 720 m
Šířka zpevnění ....................... 3,3 m

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 603 159 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Písek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky s.p., Krajské ředitelství České Budějovice, Rudolfovská 88/202, 371 36 České Budějovice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky