Veřejná zakázka: Rekonstrukce lesní cesty Pražská 573

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00001754
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2737
Systémové číslo: P15V00002736
Evidenční číslo zadavatele: S6/2013/060
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 30.04.2013
Nabídku podat do: 10.05.2013 10:00
Otevírání obálek: 10.05.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce lesní cesty Pražská 573
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Rekonstrukce lesní cesty "Pražská 573", jejíž šíře činí 3,00 m, bude provedena v délce 2,380 km.
Návrh úpravy spočívá ve vyrovnání příčného a podélného profilu lesní cesty. Po urovnání a zhutnění pláně bude navezena vrstva drceného kameniva o mocnosti 20 cm, se zakalením lomovými výsivkami. Na konci rekonstruovaného úseku, navazujícího na komunikaci Praha - Strakonice, bude povrch cesty tvořen z živičného koberce tak, aby byl tento silně zatížený úsek bezpečný pro vjezd a výjezd odvozních souprav.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 142 800 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Příbram

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Konopiště
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky