Veřejná zakázka: Odstranění a ořez nebezpečných stromů

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00000135
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 274
Systémové číslo: P15V00000274
Evidenční číslo zadavatele: 928/2012/003
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 29.05.2012
Nabídku podat do: 07.06.2012 09:00
Otevírání obálek: 07.06.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Odstranění a ořez nebezpečných stromů
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Odstranění 47 ks nebezpečných DB ohrožující obyvatele a přilehlé soukromé nemovitosti a ořez korun 22 ks DB ohrožující přilehlé nemovitosti. Porost je na prudkém, pro techniku nepřístupném terénu mezi hradem a městskou zástavbou, součástí chráněné lokality. Potřeba postupného odřezávání větví a kmenů zhora, vzhledem k natažení stromů nad nemovitosti nemožnost pokácení celých stromů. Potřeba výškových prací a při ořezu korun i odborných znalostí. Dochází k postupnému pádu některých stromů na soukromé nemovitosti.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna KŘ České Budějovice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky