Veřejná zakázka: Staroveský potok Stará Ves

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00001830
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2768
Systémové číslo: P15V00002767
Evidenční číslo zadavatele: S953/2013/031
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 24.07.2013
Nabídku podat do: 06.08.2013 09:00
Otevírání obálek: 06.08.2013 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Staroveský potok Stará Ves
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací investičního charakteru, jejich účelem je stabilizace koryta vodního toku Staroveský potok v řídce obydlené části obce Stará Ves.
V úseku délky 30 m budou provedeny kamenné rovnaniny pro stabilizaci břehové paty a do dna budou vloženy příčné stabilizační prahy z lomového kamene do betonu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 366 682 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Semily

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy CR s.p. Hradec Králové, podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky