Veřejná zakázka: Nádrž Malý Uhřínov

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00001850
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2772
Systémové číslo: P15V00002771
Evidenční číslo zadavatele: S953/2013/034
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 11.05.2013
Nabídku podat do: 24.05.2013 10:00
Otevírání obálek: 24.05.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nádrž Malý Uhřínov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce investičního charakteru na provedení rozsáhlé rekonstrukce malé vodní nádrže u obce Malý Uhřínov v okrese Rychnov nad Kněžnou.
V rámci těchto prací bude provedeno zejména:
- kácení stromů listnatých, které brání v provedení rekonstrukce
- vytrhání pařezů
- demolice stávajícího kbelu
- demolice stávajícího výtokového čela výpustného potrubí
- demolice stávajícího vtokového čela na odpadu od výpusti
- provedení základu pro prefabrikovaný kbel – osazení prefabrikovaného kbelu
- odtěžení sedimentů ze dna nádrže – odvoz a uložení na pozemek nad nádrží
- úprava dna a svahů zdrže vodní nádrže
- provedení odkopávky tělesa stávající hráze
- dosypání tělesa hráze do požadovaného profilu
- úprava koruny a svahů hráze – opevnění vodorysu kamennou rovnaninou
- výstavba bezpečnostního přelivu
- dokončení výstavby kbelu
a to vše podle projektové dokumentace vypracované Projektovým ateliérem Dlabáček s.r.o. Hradec Králové.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 452 147 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rychnov nad Kněžnou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky