Veřejná zakázka: Opravy LC Pod hradištěm

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00001864
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2774
Systémové číslo: P15V00002773
Evidenční číslo zadavatele: S919/2013/044
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 25.04.2013
Nabídku podat do: 07.05.2013 10:00
Otevírání obálek: 07.05.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy LC Pod hradištěm
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu lesní cesty. Ve stávajícím stavu je lesní cesta částečně nedostatečně zpevněna štěrkodrtí. Povrch je narušen. Vlivem provozu těžkých odvozních mechanizmů docházelo k projetí podélných kolejí. Budou opraveny konstrukční skladby lesní cesty, navazující sjezdy a výtluky. Dále budou vyměněny stávajicí dřevěné svodnice za nové ocelové, ty budou uloženy do betonového lože, stávající příkopy a propustky budou pročištěny a obnoveny.
Místo plnění: k. ú. Kerhatice, okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 600 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky