Veřejná zakázka: Morašický potok Trnávka

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00001885
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2778
Systémové číslo: P15V00002777
Evidenční číslo zadavatele: S953/2013/038
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 27.06.2013
Nabídku podat do: 09.07.2013 09:00
Otevírání obálek: 09.07.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Morašický potok Trnávka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební práce na údržbě koryta vodního toku Morašického potoka v obci Trnávka, okres Pardubice.
Bude provedeno odstranění sedimentu z vodního toku s odvozem na obecní pozemky, provedena nezbytně nutná probírka keřového porostu a dojde k posečení travního porostu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 373 077 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy CR s.p. Hradec Králové, podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky