Veřejná zakázka: Údržba rajon 211

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00001908
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2780
Systémové číslo: P15V00002779
Evidenční číslo zadavatele: S952/2013/034
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 03.05.2013
Nabídku podat do: 20.05.2013 08:00
Otevírání obálek: 20.05.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Údržba rajon 211
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na údržbové práce charakteru úprav vodních toků, která se skládá ze tří částí.

Bukovina v km 0,000 – 1,000: v rámci navržených opatření bude provedena údržba koryta vodního toku Bukovina v km 0,000 - 1,000. V daném úseku bude provedeno odtěžení sedimentů z průtočného profilu upraveného toku.

Martálka v km 0,000-0,500: v rámci navržených opatření bude provedena údržba koryta neupraveného úseku vodního toku Martálka v km 0,000 – 0,500. V daném úseku bude provedeno odtěžení sedimentů z průtočného profilu koryta toku a tím sjednocen podélný sklon. Část vytěženého sedimentu bude použita na terénní úpravy v rámci stavby, zbylé množství sedimentu bude odvezeno na skládku odpadů Bratčice.

Pucovský potok v km 4,500 - 5,000: v rámci navržených opatření bude provedena údržba koryta vodního toku Pucovský potok v km 4,500 – 5,000. V daném úseku bude provedeno odtěžení nánosů a odstranění náletových křovin z průtočného profilu upraveného toku. Břehy toku budou ohumusovány a osety travní směsí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 997 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-venkov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p.;Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky