Veřejná zakázka: Rohozenský potok 3,850-3,910

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00001911
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2782
Systémové číslo: P15V00002781
Evidenční číslo zadavatele: S952/2013/036
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 27.04.2013
Nabídku podat do: 07.05.2013 10:00
Otevírání obálek: 07.05.2013 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rohozenský potok 3,850-3,910
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce charakteru úprav vodních toků. V rámci navržených opatření bude provedena kompletní rekonstrukce levobřežní opěrné zdi Rohozenského potoka v km 3,850 – 3,910 včetně základových konstrukcí tak, že bude zachována stávající kapacita koryta, výškové a směrové poměry na toku budou zachovány a úprava bude probíhat v linii stávající OZ koryta vodního toku.
Rekonstrukce OZ bude prováděna po částech (15 m). Vyhloubena bude základová spára hloubky 0,9 m, šířky 1 m. Těleso OZ vč. základu bude vzájemně propojeno, z vodostavebního armovaného železobetonu. Armování bude vytaženo ze základu do vlastního tělesa. OZ bude v základu v šíři 0,7 m a 0,75 m v koruně. Na koruně bude osazena římsa z vodostavebního železobetonu. V říčním km 3,865, 3,880 a 3,893 bude OZ oddělena dilatační spárou. Lícová strana opěrné zdi bude obložena LK na cementovou maltu v tloušťce 0,2 m. Celková výška OZ bode 1,72 m. Na rubové straně OZ bude vytvořen protimrazový filtrační klín z těženého kameniva o tl. 0,2 m. Ve spodní části budou zřízeny ve vzdálenosti 10 m od sebe odvodňovací kanálky z PVC trub DN 80 mm. Pro zajištění nivelety dna budou v korytě ř. km 3,870 a 3,895 zřízeny betonové úrovňové pásy s obkladem lomovým kamenem a vyplněním spár cementovou maltou. Šířka pásů je 0,6 m, hloubka 0,9 m.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 472 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Svitavy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky