Veřejná zakázka: Údržby VT Jičínsko

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00001919
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2784
Systémové číslo: P15V00002783
Evidenční číslo zadavatele: S953/2013/044
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 23.04.2013
Nabídku podat do: 06.05.2013 09:00
Otevírání obálek: 06.05.2013 09:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Údržby VT Jičínsko
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky jsou stavební práce na údržbě dvou vodních toků.
Zakázka je členěna na dva stavební objekty:

SO-01 - Lhotecký potok (Lhota u Pecky, okr. Jičín)
SO-02 - Ploužnice (Bradlecká Lhota, okr. Semily)

U SO-01 - Lhotecký potok bude provedeno čištění zaneseného koryta, přerovnání kamenné rovnaniny do předepsané figury, zajištění příčného prahu z kulatiny kameny z potoka.
U SO-02 - Ploužnice bude provedeno vyčištění zaneseného koryta a oprava některých částí zdí, odstranění náletových dřevin a zatření Roundupem, vyspravení poškozené patky zdí apod.

Podrobný rozsah údržbových prací je dán projektovou dokumentací vypracovanou samostatně po každý stavební objekt firmou ATELIER M, Velké Poříčí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 615 970 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy CR s.p. Hradec Králové, podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky