Veřejná zakázka: Údržby VT Novoměstsko

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00001920
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2785
Systémové číslo: P15V00002784
Evidenční číslo zadavatele: S953/2013/045
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 25.04.2013
Nabídku podat do: 07.05.2013 12:00
Otevírání obálek: 07.05.2013 12:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Údržby VT Novoměstsko
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky jsou stavební práce na údržbě dvou vodních toků.
Zakázka je členěna na čtyři samostatné stavební objekty:

SO-01 - Janovský potok čištění přehrážky v k.ú. Krčín
SO-02 - Janovský potok oprava dlažeb v k.ú. Ohnišov
SO-03 - Bohdašínský potok čištění přehrážky v k.ú. Bohdašín
SO-04 - Bohdašínský potok čištění v k.ú. Nové Město nad Metují

U SO-01 bude provedena pomístná oprava zdí, odstranění náletových dřevin z koryta a v.ř.km: 0,173 bude vyčištěn retenční prostor přehrážky.

U SO-02 bude provedena pomístná oprava opevnění, přespárování kamenné dlažby, očištění upraveného koryta po obou březích od trávy a mechu tlakovou vodou.

U SO-03 bude provedena pomístná oprava kamenné levobřežní zdi, očištění upraveného koryta po obou březích od trávy a mechu, odstranění náletových dřevin z úpravy a zatření Roundupem. Dále bude vyčištěn retenční prostor kamenné přehrážky, vyčištěno zanesené koryto nad konstrukcí příčného stupně z kulatiny a vyčištěn retenční prostor srubové přehrážky.

U SO-04 bude provedeno vyčištění zaneseného koryta a zához břehové nátrže lomovým kamenem s urovnáním líce.

Podrobný rozsah údržbových prací je dán projektovou dokumentací vypracovanou samostatně po každý stavební objekt firmou ATELIER M, Velké Poříčí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 952 305 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Náchod

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy CR s.p. Hradec Králové, podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky